Daarom is op ons initiatief de provincie begonnen met het monitoren van de effecten van ons beleid op de gezondheid van onze inwoners. We willen dit verder uitbreiden. De gezondheid van Groningers moet centraal komen te staan in het denken en handelen van onze provinciale bestuurders. Toegankelijke zorg is daarbij een absolute vereiste. Helaas laat de toegankelijkheid van de zorg in onze provincie op veel plekken te wensen over. Dat vinden wij onacceptabel.