Hierdoor wordt er bespaard op grondstoffen en wordt de uitputting van de aarde tegengegaan. Deze gesloten kringloop van grondstoffen zal steeds  belangrijker worden, omdat grondstoffen schaarser worden en transport duurder. Bovendien biedt een circulaire economie bedrijven die meedoen een aanlokkelijk toekomstperspectief, omdat deze al  snel bedrijfsvoordelen oplevert. Dankzij innovatie, slimmere samenwerking en efficiënter gebruik van grondstoffen is er al snel sprake van een kostenbesparing.   De circulaire economie, waarin de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaal is, heeft de toekomst. Door de Groningse economie hierop te baseren, minimaliseren we de uitputting van de aarde. In het huidige systeem worden grondstoffen omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Dit vinden wij zonde en bovendien kan het anders.   De biobased economy is een economie die gebaseerd is op biomassa: groene, hernieuwbare grondstoffen zoals hout en resten van landbouwproducten. De overgang naar een biobased economy vereist samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs, agrarische sector, chemische sector en overheid. GroenLinks ziet grote kansen voor zo’n biobased economy in Groningen. Wij hebben de kennis en de ruimte en, niet te vergeten, een perfecte infrastructuur met een kennisstad en veel landbouwareaal daaromheen.

Dit biedt grote groeikansen voor onze provincie: door verschillende sectoren, zoals de agrarische en de chemische, met elkaar te verbinden ontstaan er win-winsituaties op verschillende niveaus. De chemische industrie maakt veel gebruik van fossiele grondstoffen, maar groene grondstoffen kunnen de chemische industrie duurzaam maken. Dat gebeurt al, bijvoorbeeld bij BioMCN, maar GroenLinks wil dat het meer gebeurt! Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen blijkt bijkomende voordelen te hebben. Sommige productieprocessen zijn op basis van groene grondstoffen een stuk korter. Dit levert energiebesparing op. Op basis van groene grondstoffen zijn ook nieuwe producten mogelijk, die niet uit aardolie gemaakt kunnen worden. Het gebruikmaken van biomassa kan ook nadelen hebben, zoals concurrentie met voedselproductie en te veel grondgebruik, met als gevolg verlies van biodiversiteit. Om deze nadelen te voorkomen, moet de inzet van biomassa aan strenge duurzaamheidscriteria voldoen. Het mag ook niet zo zijn dat biobased economy afhankelijk is van grootschalige veehouderij.