Dat is niet eenvoudig, maar we kunnen bijvoorbeeld bij het ontwerpen van producten al rekening houden met de manier waarop we ze na gebruik opnieuw als grondstof kunnen hergebruiken. Om dat te bereiken gaan bedrijven en onderwijsinstellingen meer samenwerken. Daarnaast moet er gezocht worden naar vervangingsproducten voor delfstoffen. Daar ligt een mooie en nieuwe taak voor de landbouw.