Tijdens de coronacrisis heeft de culturele sector zware klappen gehad. Het culturele leven krabbelt weer op, maar heeft onze steun nog steeds hard nodig.

De provincie Groningen verstrekt subsidies aan een groot aantal belangrijke culturele instellingen in onze provincie. Musea, muziekscholen, festivals; wij dragen er graag ons steentje aan bij. We vinden het echter ook belangrijk dat de provinciale subsidie niet alleen toegankelijk is voor de grote spelers, maar ook voor kleinere cultuurmakers die met hun initiatief een ander geluid laten horen. Cultuur moet er zijn voor iedereen.