Kunst en cultuur moeten voor iedereen in de Provincie Groningen toegankelijk zijn en blijven. Daarom wil GroenLinks op dit punt een actief provinciaal beleid. Na de bezuinigingsrondes die hebben plaatsgevonden is het belangrijk om te zorgen dat een divers aanbod van kunst en cultuur voor iedereen bereikbaar blijft. 

 

Bij het vaststellen van de cultuurnota 2013-2016 ‘Het Verhaal van Groningen’ heeft GroenLinks zich sterk gemaakt voor een reductie van de voorgenomen van de bezuinigingen en een evenwichtige verdeling van gelden, zodat een breed palet aan diverse cultuurorganisaties blijft bestaan.

Daarnaast maakt GroenLinks zich sterk voor de bestaande infrastructuur van bibliotheken, omdat wij vinden dat bibliotheken voor iedereen toegankelijk moeten zijn. De laatste jaren is veel geïnvesteerd in cultuuronderwijs op basisscholen. GroenLinks vind het belangrijk dat hier nu niet op bezuinigd wordt, waarmee al die investeringen te grabbel gegooid worden. Kwalitatief hoogwaardig aanbod van cultuuronderwijs is belangrijk voor alle jonge Groningers.