GroenLinks wil daarom snel een grote transitie in de landbouw met minder vee, meer natuur en andere inkomstenbronnen voor de boer. Dat betekent dat boeren in hun manier van werken meer rekening gaan houden met de natuur. GroenLinks wil meer biologische en natuurinclusieve landbouw zodat de bedreigde weide- en akkervogels en de insecten weer plekken vinden om te leven. In het verlengde daarvan zijn wij tegen megastallen en intensieve veehouderij.

GroenLinks gaat voor kwaliteit: betere producten, dierenwelzijn en de natuur. Een omslag in de hele voedselketen is nodig: van boer tot consument, van bank tot supermarkt. De provincie speelt hierin een cruciale rol en die rol moeten we oppakken, zodat de landbouw in Groningen toekomstbestendig en natuurinclusief wordt. Bij natuurinclusieve landbouw wordt de biodiversiteit versterkt, flora en fauna bevorderd en het bodemleven verbeterd. Waarbij gezond en duurzaam voedsel betaalbaar en bereikbaar blijft voor iedereen en de boer een fatsoenlijk inkomen krijgt. Gezien de grote problemen in de landbouw op dit moment, o.a. door de stikstofproblematiek, is nu de tijd rijp om grote stappen te zetten in de landbouwtransitie.

GroenLinks wil het beste voor de boer en de natuur, waarbij de boer perspectief krijgt voor de langere termijn. De biodiversiteit moet verbeterd worden. Tegelijk worden er eisen gesteld aan kwaliteit van milieu, water, bodem en klimaat. Dit betekent een uitbreiding van het takenpakket van de boer met natuur-, bodem- en waterbeheer.

Om de landbouwtransitie mogelijk te maken, wil GroenLinks een provinciaal transitiefonds opzetten. Naast deze financiële ondersteuning, bieden we boeren ook juridische en sociale ondersteuning.