De Groninger Landschappen zijn karakteristiek en aantrekkelijk met uitstekende mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Veel Groningers en toeristen genieten daarvan. Dat staat onder druk, omdat het kabinet zwaar wil bezuinigingen op natuur. Dit is tegen het zere been van de natuurorganisaties en de boeren waar afspraken mee zijn gemaakt. Juist nu moeten we tegenwicht bieden.

GroenLinks heeft de afgelopen jaren er voor gezorgd dat natuur en landschap goed beschermd kunnen worden. Het gaat nu om de uitvoering. Er is een continue dreiging met nieuwe wegen, nieuwe bedrijventerreinen en megastallen. Landbouwgiffen verslechteren de biodiversiteit en de waterkwaliteit. Duurzame watersystemen zijn nodig waarbij het water langer wordt vastgehouden. GroenLinks wil geen gasboringen en gasopslag in het unieke waddengebied of bij gevoelige landschappen. De Eems-Dollard is door het baggeren op sterven na dood. Een herstelplan is noodzakelijk.