Meer en beter werk

Er is te weinig werk in Groningen. Er is een duurzaam economisch perspectief nodig. GroenLinks is door het CPB meerdere malen benoemd tot banenkampioen. Wij zien in Groningen veel kansen voor extra werk: in nieuw ondernemerschap of als zelfstandige, in zonne- en windenergie, in de biologische landbouw, in bevingsschadeherstel en door promotie van lokale producten en diensten.