Er is te weinig werk in Groningen. Er is een duurzaam economisch perspectief nodig. GroenLinks is door het CPB meerdere malen benoemd tot banenkampioen. Wij zien in Groningen veel kansen voor extra werk: in nieuw ondernemerschap of als zelfstandige, in zonne- en windenergie, in de biologische landbouw, in bevingsschadeherstel en door promotie van lokale producten en diensten.