Dat laatste geldt zeker voor de fiets, die ook nog eens gezondheidswinst oplevert. Auto’s kunnen volgens GroenLinks in de komende jaren overstappen van fossiele brandstoffen naar elektrisch. Dat leidt in elk geval tot een forse vermindering van de CO2-uitstoot. Het vliegveld Eelde moet gesloten worden. Vliegen is niet alleen een sterk vervuilende manier van vervoeren, het vliegveld wordt al tientallen jaren met veel subsidie op de been gehouden. Dat geld kan beter worden besteed aan de Lelylijn - een snelle treinverbinding met de Randstad - aan de Nedersachsenlijn van Groningen via Stadskanaal en Ter Apel naar Emmen en de Wunderline naar Bremen en Hamburg.

Te lang heeft het idee bestaan dat je in de provincie Groningen, zeker op het platteland, zonder auto nergens komt. GroenLinks wil af van deze autoafhankelijkheid. Daarom zetten we in op de ‘modal shift’: we zorgen ervoor dat mensen de fiets en het openbaar vervoer als eerste vervoersmiddel gaan zien. De basis hiervoor blijft het huidige hoogwaardige netwerk van bussen en treinen. Dit houden we op peil, zowel op drukke lijnen als in de kleinere dorpen. Hierbij blijven we de landelijke overheid verantwoordelijk houden voor financiële ondersteuning van het regionale openbaar vervoer. We breiden de huidige strategie van ketenmobiliteit (combinatie van verschillende mobiliteitsvormen) verder uit, zodat elke Groninger met schoon vervoer comfortabel door de hele provincie van voordeur tot voordeur kan reizen. Daarom willen we meer hubs (overstapplaatsen) realiseren, waar mensen opstappen op een robuuste OV-verbinding of verder reizen per fiets, (elektrisch) deelvervoer of hubtaxi. We zorgen ervoor dat elk dorp beschikt over elektrisch deelvervoer, waarvan de gemeenschap zelf eigenaar is. Naast de beschikbaarheid van een goed netwerk aan verbindingen, zorgen we er ook voor dat fiets en openbaar vervoer de goedkoopste vorm van vervoer zijn. Via lagere prijzen zorgen we ervoor dat de bus en trein beter betaalbaar worden. Daarnaast helpen we actief om mensen met een smalle beurs weer op weg te krijgen. Samen met gemeenten zetten we een doelgroepenbeleid op, waardoor het openbaar vervoer voor iedereen financieel toegankelijk wordt.

Zie ook ons verkiezingsprogramma