Daarom wil GroenLinks dat er meer en betere afstemming plaatsvindt tussen provincies, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, om aanspraak te kunnen maken op Europese fondsen. De provincie moet daarbij investeren in de relaties met de gemeenten. Goede samenwerking tussen de provincie en de stad Groningen s noodzakelijk, omdat samen optrekken meer resultaat oplevert.