Nieuwe energie

Het snel veranderende weer laat ons weten dat de klimaatverandering nog sneller gaat dan we dachten, dus moeten er grote stappen worden gezet. GroenLinks wil dat we in de provincie Groningen in 2030 alle energie halen uit zon, wind, restwarmte van fabrieken, aardwarmte en biogas.

Technisch en bestuurlijk (met een grote rol voor gemeenten) is dat te doen. Inwoners en bedrijven kunnen zelf veel doen. Te beginnen met isoleren en daarna energie opwekken. Voor mensen die zelf te weinig geld hebben komt er ondersteuning. Woningcorporaties moeten haast maken met de verduurzaming zodat huurders met minder energie(kosten) hun huishouden draaiende kunnen houden. Windmolenparken komen alleen op plekken waar ze weinig overlast opleveren en mensen die in de buurt wonen gaan mee profiteren van de opbrengst.