Technisch en bestuurlijk (met een grote rol voor gemeenten) is dat te doen. Inwoners en bedrijven kunnen zelf veel doen. Te beginnen met isoleren en daarna energie opwekken. Voor mensen die zelf te weinig geld hebben komt er ondersteuning. Woningcorporaties moeten haast maken met de verduurzaming zodat huurders met minder energie(kosten) hun huishouden draaiende kunnen houden. Windmolenparken komen alleen op plekken waar ze weinig overlast opleveren en mensen die in de buurt wonen gaan mee profiteren van de opbrengst.