We kijken hiervoor naar alle opleidingsniveaus: reguliere opleidingen zoals het praktijkonderwijs en MBO en alle andere vormen van onderwijs. Specifiek voor zij-instromers of mensen met een beperking bieden wij kansen door passende cursussen en verkorte opleidingen aan te bieden. Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt willen wij daarnaast coaching-programma’s aanbieden, zodat ze met een toekomstige baan weer volwaardig deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Voor werkgelegenheid die verdwijnt door het stoppen van de gaswinning zullen we inzetten op het omscholen van werknemers.