Om te kunnen innoveren is goed onderwijs essentieel. De Provincie vervult een faciliterende rol bij de aansluiting van het onderwijs op de toekomstige vraag uit de markt.

Daartoe moet ook worden geinvesteerd in innovatieve midden- en kleinbedrijven en in groene banen. Voor werkgelegenheid en de overgang naar een duurzame en veerkrachtige economie hebben we het MKB en alle zelfstandigen hard nodig. Leningen, subsidies en fondsen worden afgestemd op wat de vraag is vanuit het MKB, met een groot voordeel voor de bedrijven die in beloftevolle innoverende niches zitten.