Wat doet de provincie

Voor de meeste mensen is het volstrekt onduidelijk waar de provinciale politiek over gaat. Dat blijkt ook uit de lage opkomst bij de provinciale verkiezingen. Toch worden op een aantal belangrijke gebieden de beslissingen genomen op provinciaal niveau.

  • De provincie bepaalt waar wegen, spoorweg- en scheepvaartverbindingen, woon- en industriegebieden, agrarische gebieden, natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen.
  • De provincie is ook een belangrijk als het gaat om het milieu, waterhuishouding, toerisme / recreatie en duurzame energie.
  • Op een heel ander vlak ligt de verantwoordelijkheid voor sportvoorzieningen, ambulancezorg, monumenten, archeologie en bibliotheken.
  • Voor culturele instellingen verschaft de provincie subsidies.
  • In het vervoer is de provincie van belang waar het gaat om de aanleg van provinciale wegen, fietspaden en bruggen en de organisatie van het streekvervoer.
  • Tenslotte houdt de provincie toezicht op het financiële reilen en zeilen bij gemeenten.

Kortom, een gevarieerd pakket, dat bepaald niet van belang is ontbloot.

Nog meer weten over de provincie? Ga naar de site van prodemos.