Op zaterdag 7 november hebben het Duitse Bündnis ’90/die Grünen uit Nedersaksen en de GroenLinks-afdelingen van de provincies Groningen en Drenthe een gemeenschappelijke motie aangenomen. Met het aannemen van de resolutie, onder de titel “Radioactiviteit kent geen grenzen: Geen nieuwe kerncentrales in Nederland - voor een klimaatvriendelijke en veilige energievoorziening in Nederland en Duitsland”, spreken de beide partijen hun veto uit over het onderzoeken van de mogelijke bouw van een kerncentrale in de Groningse Eemshaven.

Aanleiding voor het statement is de groeiende steun voor kernenergie in de Tweede Kamer. Op basis van een discutabele studie van het in Wenen gevestigde atoomvriendelijke adviesbureau ENCO, willen onder andere regeringspartijen VVD en CDA verder onderzoek naar de bouw van één of meer nieuwe kerncentrales in Nederland. De Eemshaven, die grenst aan de Duitse staat Nedersaksen, wordt genoemd als mogelijke locatie. De Nederlandse en Duitse groenen slaan daarom de handen ineen om hun ongenoegen uit te spreken over de huidige voornemens. Zij wijzen op de hoge kosten en grote gevaren die kernenergie met zich meebrengen.

Het ENCO-rapport is gestoeld op foute aannames, waardoor de kosten van kernenergie onterecht als rendabel worden weergegeven. De initiële kosten voor de bouw van een nieuwe kerncentrale zijn ontzettend hoog, zelfs met subsidie. Daarnaast duurt de bouw erg lang, waardoor gemaakte investeringen niet terugverdiend kunnen worden. Ook zijn de langetermijnkosten voor de ontmanteling van centrales en de berging van radioactief afval niet meegenomen. Om deze redenen is er vanuit commerciële energieleveranciers geen enkele interesse voor de bouw van een nieuwe kerncentrale.

Ook de risico’s voor veiligheid en gezondheid zijn een reden om af te zien van kernenergie. Zo is er noch in Duitsland, noch in Nederland een veilige definitieve opslagplaats voor nucleair afval uit de exploitatie van centrales. Maar bovenal bestaat er bij kernenergie de kans op onvermijdelijke en rampzalige consequenties voor mens en milieu als gevolg van een kernramp. Tsjernobyl en meer recent Fukushima zijn hier de afschrikwekkende voorbeelden van. Gelet op de ramp in Japan is het zeer onverstandig om een kerncentrale te bouwen in een gebied waar, als gevolg van de gaswinning, veel aardbevingen plaatsvinden.

Ook kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen, zoals radioactieve jodium. Eerder werd daarom in 2017 al een speciale campagne opgezet om schadelijke gevolgen zoals schildklierkanker tegen te gaan. Zwangere vrouwen, baby’s en kinderen, en personen onder de 40 kregen jodiumtabletten om in te nemen bij een kernramp. Hoewel sommige schadelijke effecten dus deels te voorkomen zijn, geldt dit niet voor alle risico’s en is er dus nog steeds een groot gevaar. Aangezien het belang van de volksgezondheid door de coronacrisis dit jaar nogmaals verduidelijkt is, vinden GroenLinks en Die Grünen het aangaan van risicovolle kernenergie niet te verantwoorden.

De aan kernenergie verbonden risico’s houden niet op bij de landsgrenzen. Daarom roepen de groene de Nederlandse regering daarom op het voorbeeld van hun oosterburen te volgen. De Duitse regering besloot in de Atoomwet om kernenergie tegen 2022 geleidelijk af te schaffen, door de zes momenteel actieve reactoren (waaronder de nabijgelegen centrale in Emsland/Lingen) uiterlijk in 2022 stil te leggen. Een herbeoordeling van de risico's was hiervoor doorslaggevend. Een koerswijziging betekent dat zowel de Nederlandse als de Duitse inwoners eventueel in de toekomst weer blootgesteld worden aan alle verhoogde risico’s. Het voornemen om een nieuwe centrale in de Eemshaven te onderzoeken leidt daarom aan beide kanten van de grens tot onbegrip. Er is een noodzaak om snel over te gaan op echt groene energie!

Bündnis ‘90/Die Grünen uit Nedersaksen en GroenLinks Provincie Groningen en Drenthe roepen de Nederlandse regering daarom op om af te zien van plannen richting de bouw van nieuwe kerncentrales. De groene partijen willen dat er in grensoverschrijdend, Europees verband gezocht wordt naar een duurzame en klimaatvriendelijke energievoorziening. Hierin is geen plaats voor kernenergie en fossiele brandstoffen.