De gebeurtenissen leiden tot grote ontsteltenis en vragen daarom om opheldering. GroenLinks heeft deze problemen via schriftelijke vragen aangekaart bij het college van Gedeputeerde Staten.

De chaos is ontstaan door werkzaamheden aan het spoortraject tussen Groningen en Zwolle. Omdat door de werkzaamheden geen treinen kunnen rijden, zou de NS als vervanging bussen inzetten om reizigers alsnog te kunnen vervoeren. Afgelopen weekend werd echter pijnlijk duidelijk dat de hoeveelheid bussen die NS had ingezet veel te klein was om alle mensen mee te kunnen nemen. Als gevolg hiervan zijn mensen op het station achtergelaten. Wanneer bussen wel reden was dit onregelmatig of te laat. Hierdoor liepen reizigers grote vertragingen op, waren veel langer onderweg, en misten zij aansluitende treinen of bussen. Als alternatief kozen veel mensen voor de alternatieve route met de trein via Leeuwarden. Vervoerder Arriva was hierop niet voorbereid, waardoor op dit traject overvolle treinen en eveneens grote vertragingen ontstonden. Een extra pijnlijk detail is het feit dat de NS aangeeft niet voldoende vervanging in te kunnen zetten, omdat deze capaciteit nodig was voor de bereikbaarheid van landbouwbeurs Floriade in Almere.

De ontsteltenis bij Statenlid Bas de Boer is daarom groot: “Het is onbegrijpelijk dat vervangend vervoer tijdens werkzaamheden tot zulke grote problemen leidt. Dit onderhoud was al geruime tijd bekend en de NS heeft zich voldoende kunnen voorbereiden op grote reizigersaantallen. De keuze van de Nederlandse Spoorwegen om bij de inzet van middelen een landbouwbeurs prioriteit te geven boven de noordelijke provincies is daarom moeilijk te verteren.”

Volgens GroenLinks tonen de problemen met de vervangende bussen aan dat alternatieve spoorverbindingen voor het Noorden noodzakelijk zijn. De Boer: “Afgelopen weekend toont voor de zoveelste keer aan dat het Noorden compleet afhankelijk is van de flessenhals op het spoor tussen Meppel en Zwolle. Reizigers verdienen een betrouwbaar en comfortabel netwerk voor openbaar vervoer, maar deze zwakke schakel kan de noordelijke provincies loskoppelen zonder realistisch alternatief. Het is daarom noodzakelijk dat vaart gemaakt wordt met alternatieve treinlijnen, zodat goede spoorverbindingen voor het Noorden een vanzelfsprekendheid worden.”

De vragen vind je in de bijlage.