De culturele sector is een van de sectoren die hard getroffen is door de coronacrisis. De Statenfractie van GroenLinks vindt dat de provincie een essentiële rol heeft in het gezond en levensvatbaar houden van de culturele sector in de provincie. Daarom moet zij de mogelijkheden om steun te verlenen onderzoeken.

Stephanie Bennett vraagt namens de Statenfractie van GroenLinks of het College van Gedeputeerde Staten een rol ziet weggelegd voor de provincie door bijvoorbeeld (een deel van) de inkomstenverliezen van culturele instellingen die niet in aanmerking komen voor steun vanuit het steunpakket van het Rijk te dekken. Dit ook omdat het voor gemeenten lastig is te hulp te schieten omdat zij grotendeels in financieel zwaar weer verkeren.  

Stephanie Bennett: ‘De provincie kan wellicht verantwoordelijkheid nemen waar andere overheidslagen dat niet willen of kunnen doen.

Ook wil GroenLinks weten of er bij de volgende aanvraagronde voor cultuursubsidie rekening gehouden wordt met de daling in aantal bezoekers als gevolg van de coronacrisis. Worden de subsidie-eisen op dit onderdeel aangepast en naar beneden bijgesteld?