GroenLinks juicht het verduurzamen van de industrie toe en ziet grote kansen, mits dat echt op een goede manier gebeurt. Duurzaamheid gaat immers niet alleen over CO2, maar ook over de effecten op omwonenden en de natuur. Een aantal jaren geleden lekten er miljoenen liters diesel in de ondergrond die nooit zijn opgeruimd en door de zoutwinning vindt bodemdaling plaats. Om echt duurzaam te zijn, zal er dus ook naar dit soort zaken gekeken moeten worden.

Statenlid Melissa van Hoorn: “We willen niet dweilen met de kraan open: investeren in CO2 reductie is goed, maar dan is het belangrijk om ook aan de directe effecten op bodem en mens te werken”.  Het bedrijf heeft een vergunning om nog jaren door te gaan met het winnen van zout, dus redenen genoeg om naar het bredere plaatje te kijken, aldus GroenLinks. 

De Statenfractie van GroenLinks heeft aan het college van Gedeputeerde Staten vragen gesteld over de duurzaamheid van de bedrijfsprocessen van Nedmag en de (verplichte) plannen van het bedrijf om energie te besparen.  Een deel van het bedrijf is in handen van de NOM, dus de overheid mag naar de mening van GroenLinks wel een vinger aan de pols houden.