De Statenfractie van GroenLinks wil dat de Provincie Groningen gaat experimenteren met het combineren van openbaar vervoer en pakketbezorging. Door de samenvoeging van deze diensten hoopt de partij de kosten van het openbaar vervoer omlaag te brengen, waarmee met name de buitengebieden van de provincie makkelijker bereikbaar zouden moeten worden. Ook kan het volgens de partij een antwoord zijn op de problemen als gevolg van de corona-pandemie. GroenLinks stelt daarom vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Aanleiding voor het voorstel is een voorgenomen experiment in Zeeland en de Kop van Noord-Holland. De regionale vervoerder Connexxion wil hier proberen om met een bundeling van diensten een oplossing te vinden voor onrendabele buslijnen en lege bussen. Beide gebieden zijn dunbevolkt en ondervinden krimp, waardoor ze veel gelijkenissen vertonen met Groningse buitengebieden. GroenLinks denkt daarom dat eenzelfde experiment in Groningen ook veel kansen kan bieden voor het structureel behouden en ontwikkelen van busverbindingen in de provincie.

Woordvoerder Bas de Boer dringt daarom aan op een Gronings experiment: “Bereikbaarheid is een basisbehoefte, maar momenteel hebben te veel mensen op het platteland geen toegang tot openbaar vervoer. Er zijn weinig verbindingen beschikbaar, bestaande lijnen zijn vaak onrendabel, en door hoge prijzen zien veel mensen openbaar vervoer niet als eerste keuze. Door een bundeling met pakketbezorging hopen we dat busverbindingen voor de hele provincie beschikbaar blijven en toegankelijker worden.”  

Daarnaast ziet Bas het experiment ook als antwoord op de uitdagingen die de corona-pandemie veroorzaakt. “Door de virusuitbraak moet er anders naar vervoer gekeken worden. Bussen kunnen momenteel maar een kwart van het normale aantal passagiers vervoeren. Aan de andere kant maakt de pakketbezorgingsbranche een ongekende groei door. Juist nu liggen er daarom kansen om te testen hoe personen- en pakketvervoer elkaar sterker kunnen maken. Op die manier kunnen we er in de toekomst de vruchten van plukken.”