De Groninger Statenfractie van GroenLinks maakt zich grote zorgen over de vervolgschade van de milieuramp met de MSC Zoë die op 1 en 2 januari van dit jaar plaatsvond. Na herhaaldelijk aandringen van de burgemeester van Schiermonnikoog is vorige week eindelijk de ladinglijst van de containers vrij gegeven. Een lijst met milieuvervuilende stoffen, maar ook met afkortingen en termen die niet iedereen zo een, twee, drie kan begrijpen.

De boswachter van Schiermonnikoog vindt nog ontzettend veel kleine plastic deeltjes en ook bewoners van het waddengebied verzamelen nog dagelijks aangespoelde spullen.
Die kleine plastic deeltjes zijn slecht voor het ecosysteem.

‘Bij een grote milieuramp als deze is het van belang dat er gecoördineerd opgeruimd wordt en dat niet alleen geleund wordt op welwillende vrijwilligers. Alle lof voor hen die elke dag nog spullen vinden en van de kustlijn en uit de bosschages halen, maar vanwege de omvang van de vervuiling is professionele opruiming nodig. En een plan voor wat er in de toekomst wellicht nog uit andere containers kan aanspoelen.’ Aldus Statenlid Melissa van Hoorn.

Het is hoog tijd dat de Rijksoverheid de rederij dwingt om verantwoordelijkheid te nemen hierin. De vervuiler dient te betalen. Een schadefonds dat door de rederij wordt gevuld zou een mooie oplossing zijn. Maar er zal tegelijk onderzoek moeten worden gedaan naar de te verwachten effecten op de ecologie.

‘Het is nu nog onbekend hoeveel en wat voor soort afval er aan zal spoelen in de toekomst en wat de effecten daarvan zijn. Dat is heel zorgelijk.’ Aldus Statenlid Nadja Siersema.

Om meer duidelijkheid te krijgen over de huidige en toekomstige schade als gevolg van de ramp met de MSC Zoë hebben Melissa en Nadja schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Groningen. Die vragen vind je in de bijlage.