Aanleiding voor de vragen is een onderzoek van de Woonbond, waaruit blijkt dat de roep om een grotere sociale huursector en betaalbare woonlasten momenteel zeer groot is. In onze provincie moeten mensen gemiddeld 4 jaar wachten op een huis, terwijl de wachttijden in de Stad Groningen oplopen tot soms wel 10 jaar. GroenLinks ziet dat met name jongeren en mensen met een kleine beurs erg afhankelijk van de sociale huursector zijn waardoor voor deze groepen grote problemen ontstaan. De partij vreest een toename in sociale ongelijkheid en is bang dat mensen niet meer in aanmerking kunnen komen voor de betaalbare woning waar zij recht op hebben. 

 Volgens GroenLinks ligt een deel van de oplossing in het leveren van een provincie breed online platform voor het zoeken van een sociale huurwoning. In Drenthe bestaat al een dergelijk systeem genaamd ‘Thuiskompas’. Hierin werken de woningcorporaties en huurdersverenigingen uit alle gemeenten samen om de volkshuisvesting te bevorderen. Met één enkele inschrijving krijgen woningzoekenden hiermee overzichtelijk toegang tot het gehele provinciale aanbod aan sociale huurwoningen. Ze hoeven zich ook maar één keer in te schrijven; dat scheelt in de kosten. Met zo’n platform zal volgens GroenLinks het vinden van een sociale huurwoning gemakkelijker en goedkoper zal worden.

Volgens Stephanie Bennett zitten er veel voordelen aan dit systeem:  

Met een provincie breed systeem wordt het voor mensen gemakkelijker en goedkoper om een passende woning te vinden. Hiermee hopen we een sociaal antwoord te bieden op de huidige wooncrisis.” 

Bas de Boer ziet ook demografische kansen:  

Door het provinciale aanbod overzichtelijker te maken, ontdekken mensen wellicht woningen die ze anders hadden gemist. Zo wordt wonen in alle delen van onze provincie aantrekkelijk onder de aandacht gebracht!

De schriftelijke vragen vind je hieronder.