Veel mensen hebben in coronatijd een auto aangeschaft en die krijg je niet zomaar terug in het openbaar vervoer. Het gebeurt wel, maar langzaam. Dus ondersteuning blijft nog wel een tijd nodig. Het alternatief, hogere tarieven en minder openbaar vervoer door schrappen in het aantal ritten en lijnen, vermindert de kwaliteit van het openbaar vervoer. Bas: ‘Wat GroenLinks betreft wordt daarom een incidentele bijdrage gedaan om het OV in een zo robuust mogelijke vorm overeind te houden en het de kans te bieden om te herstellen van de effecten van corona. Wij zien dit als een investering in de toekomst van mobiliteit in onze provincie.

Bas wijst ook naar Duitsland waar men de prijzen juist heeft verlaagd om de mensen weer naar openbaar vervoer te krijgen. ‘Voor 9 euro kan voor een maand met het OV gereisd worden. Doordat ander vervoer duurder wordt, kan dit, gecombineerd met het comfort dat het OV biedt, mensen mogelijk verleiden.

De hele bijdrage van Bas vind je in de bijlage.