In mei had GroenLinks al gevraagd om een inventarisatie van voor fietsers onveilige kruisingen. Veel scholieren reizen immers dagelijks met de fiets van het platteland naar hun opleiding in de stad. Dat moet veilig kunnen. Het bleek dat voor de provinciale fietspaden drukke locaties en knelpunten al in beeld waren. Daar zou kunnen worden ingegrepen als zich problemen voordoen. Voor verbeteringen van kruisingen die onder gemeenten vallen kan de provincie financieel bijspringen. GroenLinks wil graag weten of er inmiddels concrete plannen zijn voor de verbetering van voor fietsers gevaarlijke kruisingen en of er gemeenten zijn die een beroep hebben gedaan op financiële ondersteuning.

Wat de verlichting aangaat vraagt GroenLinks niet alleen naar meer verlichting van de fietspaden, maar ook naar reflectiestroken langs de rand ervan. Die kunnen namelijk de veiligheid in het donker ook sterk vergroten. Voorkomen moet worden dat mensen verongelukken omdat ze in het donker naast het fietspad zijn beland. De GroenLinks fractie vraagt aan Gedeputeerde Staten of er al concrete plannen zijn voor de inzet van meer verlichting en reflectiestroken.

“ Veilige kruisingen en goed verlichte fietspaden zijn met de donkere maanden in aantocht van groot belang voor fietsers. ”

Melissa van Hoorn Statenlid