Statenfractie wil provinciale huisvestingsstrategie

De Provinciale Statenfractie van GroenLinks in Groningen heeft, in de persoon van Bas de Boer, schriftelijke vragen gesteld over de mogelijkheid voor een provinciale aanpak van de huisvestingsproblematiek. Met een overkoepelend plan hoopt de partij de verschillende vormen van krimp- en groeiproblemen in Groningse gemeenten tegen te gaan.

Aanleiding voor de schriftelijke vragen is een publicatie van het CBS van afgelopen week. Daarin wordt gesteld dat bijna alle gemeenten in Groningen tot 2035 gebukt gaan onder sterke krimp en vergrijzing van de bevolking. De uitzondering hierop is de gemeente Groningen, waar de huizenmarkt juist oververhit is door de grote vraag naar betaalbare woningen. Door de voorspelde groei in de gemeente zal dit in de toekomst alleen maar toenemen.

GroenLinks wil daarom uitvinden of de provincie een rol kan spelen bij het opstellen van een overkoepelende huisvestingsstrategie. Statenlid Bas de Boer denkt hiermee bij te dragen aan een toekomstbestendige leefsituatie: “Wij zien momenteel dat veel jonge mensen onvrijwillig wegtrekken omdat ze geen passende woning kunnen vinden, terwijl de regio als geheel aan vergrijzing lijdt. Door het probleem op een grotere schaal aan te pakken, hopen wij talent te behouden en de regio levendig te houden. Op deze manier slaan we twee vliegen in één klap.

Dit mag niet ten koste gaan van de dingen die de regio juist zo mooi maken, zoals natuur en dorpse kenmerken. Ook moet er gedacht blijven worden aan randvoorwaarden als bereikbaarheid en leefbaarheid van de kernen. De Boer: “Mensen moeten natuurlijk zelf ergens willen wonen. Wij hopen dat provincie en gemeenten samen met een strategie kunnen komen om de overloop van de vraag aantrekkelijk op te vangen.”

De vragen zijn te vinden in de bijlage