De Statenfractie van GroenLinks maakt zich zorgen over de volksgezondheid na het bericht dat in het vlees van Schotse Hooglanders uit het Lauwersmeergebied te veel dioxine is gevonden. Het gaat hier om een stof die schadelijkegevolgen kan hebben voor het afweersysteem, het zenuwstelsel, de schildklier en de voorplanting. GroenLinks wil van het college van Gedeputeerde Staten weten waar deze giftige stof vandaan komt.

Dioxine komt vrij bij de verbranding van chloorhoudende kunststoffen. Bedrijven die daar mee te maken hebben zijn verplicht dioxines met behulp van verbrandingsfilters te verwijderen. De vraag is dus hoe een natuurgebied als het Lauwersmeer met deze stof vervuild kan raken.

GroenLinks woordvoerder Arjen Nolles: “Het ligt voor de hand dat de bron van de vervuilingvoor wat betreft de provincie Groningenkan worden gevondenin de industriegebiedenrond de Eemshaven enDelfzijl.”

Uit onderzoek van de Voedsel-en Warenautoriteitbij boerderijdieren is gebleken dat daarbij zelden teveel dioxine in het vlees voorkomt. GroenLinks vraagt zich af hoe dat verklaard kan worden. Ook boerderijdieren krijgen immers gras afkomstig uit de omgeving te eten.

De schriftelijke vragen kun je hieronder downloaden.