Tekorten door bezuinigingen

Sinds 2017 is door de regering enorm bezuinigd op de opvang van vluchtelingen. Hierdoor zijn grote tekorten ontstaan in de capaciteit van het COA en de IND. Het gevolg hiervan is dat het asielsysteem muurvast is komen te zitten. Er is te weinig personeel om aanvragen af te handelen, de doorstroom is traag en de wachttijden zijn ontzettend lang.

Schrijnende toestanden door slechte voorbereiding

In oktober vorig jaar werd pijnlijk zichtbaar hoe slecht het Nederlandse asielsysteem voorbereid is op de instroom van nieuwe vluchtelingen. Het asielcentrum in Ter Apel moest onverwachts opvang bieden aan honderden meer mensen dan waar ruimte voor was. Als gevolg hiervan stonden er lange wachtrijen voor het centrum en moesten mensen overnachten in noodbedden of zelfs in kantoren van de IND. Dit is een situatie die de vluchtelingen, het personeel, en omwonenden niet aangedaan kan worden. De enige conclusie die getrokken kon worden, is dat de overheid niet goed voorbereid was op een nieuwe instroom.

Zorg voor goede asielprocedure

Dit soort schrijnende toestanden moeten voorkomen worden, zodat vluchtelingen de effectieve en menswaardige behandeling krijgen die ze verdienen. De bereidheid om solidair te zijn met Oekraïne en om vluchtelingen op te vangen in Nederland is groot. In de provincie Groningen is dit door alle gemeenten nog maar eens bevestigd. Ook de Tweede Kamer sprak zich deze week op initiatief van GroenLinks en de PvdA uit voor ruimere opvang en goede voorzieningen voor vluchtelingen. Maar om deze solidariteit in werking te stellen, is een goed functionerend asielsysteem noodzakelijk.

Neem verantwoordelijkheid

Daarom roepen wij als GroenLinks de regering op om nu in actie te komen en te zorgen voor een goede asielprocedure! Het kan niet zo zijn dat vluchtelingen de dupe en het dorp Ter Apel verantwoordelijk voor het oplossen van politieke fouten worden. We snappen dat mensen uit Oekraïne met een reguliere verblijfsstatus hierheen mogen komen en dat de regeling hiervoor versoepeld wordt. Maar aangezien mensen hierheen komen om bescherming te vinden, is het logisch dat het totale aantal asielaanvragen en daarmee de druk op Ter Apel verder zal toenemen. Neem daarom de verantwoordelijkheid en zorg dat Nederland klaar is voor het helpen van aankomende vluchtelingen!