De samenleving wordt steeds digitaler, dus zijn er meer datacenters nodig zijn om alle gegevens te kunnen verwerken. Het energieverbruik van deze centers is echter zeer groot, waardoor een aanzienlijk deel van duurzaam opgewekte elektriciteit aangewend wordt om servers draaiende te houden. Als gevolg hiervan kan de groene stroom op het elektriciteitsnetwerk niet meer volledig aangewend worden om Groningse huishoudens van schone energie te voorzien en andere industrieën te verduurzamen. GroenLinks wil daarom dat het college datacenters in de provincie gaat aansporen om hun eigen duurzame energie op te wekken en zich zo op termijn los kunnen koppelen van het energienetwerk. Hiermee hoopt de partij de energietransitie een boost te geven.

Statenlid Bas de Boer stelt dat de sector ervoor open staat zelfvoorzienend te worden: “Wij hebben vernomen dat branchevereniging Dutch Data Center Association (DDA) kansen ziet om op termijn zelfvoorzienend te worden via waterstof-brandstofcellen. In de Verenigde Staten leveren tests met dit systeem positieve resultaten op. Aangezien de Provincie Groningen dé waterstofregio van Europa wil worden, zien wij een enorme kans om juist hier aanjager te zijn van de oplossing. Hierdoor kan de groene stroom op het net gebruikt worden bij mensen thuis, terwijl het voor Groningen economische kansen in de waterstofsector oplevert. Zo sla je twee vliegen in één klap!”

Je kunt de vragen hier beneden downloaden