Vorige week bleek uit onderzoeksresultaten van het Zwitserse bureau SMA dat een directe spoorverbinding tussen Groningen en Bremen niet op korte termijn (binnen 3 jaar) realiseerbaar is. De voornaamste redenen hiervoor zijn de beperkte beschikbaarheid van de nieuwe Friesenbrücke voor treinverkeer en de bestaande dienstregeling op het Duitse spoor. Daarnaast moeten op het Hoofdstation Groningen nog aanpassingen gedaan worden zodat de trein vanuit Bremen weer om kan keren.

Het nieuws komt voor de fracties van GroenLinks, D66 en Volt als een grote teleurstelling. De Wunderline biedt Groningen een directe, snelle internationale spoorverbinding naar Bremen en verder. Laura Reinink (Volt): “Om duurzame internationale mobiliteit te bevorderen is een Europees treinnetwerk ontzettend belangrijk. Wachten tot 2036 voordat er een rechtstreekse verbinding naar Bremen is, is daarom geen optie. De opwarming van de aarde wacht ook niet!”

Daarom wordt het college opgeroepen te gaan lobbyen richting de Duitse partner-overheden om een directe verbinding tussen Groningen en Bremen eerder doorgang te laten vinden. Ook wordt opgeroepen om het Rijk bij deze lobby aan te haken, omdat de Wunderline een belangrijke schakel is in de verbinding tussen Amsterdam en Scandinavië op het Europese spoornetwerk. Met de steun van het Rijk hopen de partijen de lobby kracht bij te zetten. Bas de Boer (GroenLinks): “Voor de duurzame internationale bereikbaarheid van Groningen is de Wunderline cruciaal. Zeker in combinatie met de Lelylijn ligt er een enorme kans om Groningen per spoor te ontsluiten naar bijvoorbeeld Scandinavië en Parijs. Die kans mogen we niet laten liggen!”