Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

landschap

Landschap, natuur en water

De Groninger Landschappen zijn karakteristiek en aantrekkelijk met uitstekende mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Veel Groningers en toeristen genieten...

Lees meer
Warffum

Leefbaarheid & krimp

Groningen moet een prettige plek zijn om te wonen. Goede cultuur- en sportvoorzieningen zijn daarvoor essentieel. Groningen heeft een eigen gezicht met haar...

Lees meer
investeren

Meer en beter werk

Er is te weinig werk in Groningen. Er is een duurzaam economisch perspectief nodig. GroenLinks is door het CPB meerdere malen benoemd tot banenkampioen. Wij...

Lees meer
trein.jpg

Mobiliteit

GroenLinks gelooft in het openbaar vervoer en de fiets. Als je voor die vervoersmiddelen voldoende aanbod schept, dan komen mensen makkelijker uit hun auto.

Lees meer
Sloot.JPG

Natuur als basis

Meer aandacht voor de natuur in onze provincie. Dat betekent bijvoorbeeld dat boeren in hun manier van werken meer rekening moeten gaan houden met de natuur.

Lees meer
samenwerken

Nieuwe coalities

Daarom wil GroenLinks dat er meer en betere afstemming plaatsvindt tussen provincies, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, om...

Lees meer
zon en wind.jpg
Energie

Nieuwe energie

Het snel veranderende weer laat ons weten dat de klimaatverandering nog sneller gaat dan we dachten, dus moeten er grote stappen worden gezet. GroenLinks wil...

Lees meer
onderwijs en innovatie
Economie

Onderwijs en innovatie

Om te kunnen innoveren is goed onderwijs essentieel. De Provincie vervult een faciliterende rol bij de aansluiting van het onderwijs op de toekomstige...

Lees meer
book-bindings-3176776_1920.jpg

Open bestuur

Open bestuur draait om mensen en hun maatschappij. Over hoe we met elkaar willen leven in Groningen. Dat vereist een andere houding van het bestuur en van de...

Lees meer
trein

Openbaar vervoer

Er is de afgelopen tijd al veel geld geïnvesteerd in nieuwe wegen (N33-zuid en Zuidelijke Ringweg). Daarnaast is er in grote delen van de provincie sprake...

Lees meer
Groninger museum.jpg

Prettig wonen en leven

In de provincie Groningen kan het voor iedereen prettig leven zijn. Voor mensen die van drukte en vertier houden is de stad Groningen het bruisende centrum...

Lees meer
windmolen
Energie

Schone energie

In Groningen is genoeg ruimte voor zonnepanelen, zowel op daken als op leegstaande bedrijventerreinen. Groningen is ook zeer geschikt voor windmolens, zowel...

Lees meer