landschap

Beleid houdt niet op bij de provinciegrens

Door nauw samen te werken met omliggende provincies kun je van elkaar leren, elkaar versterken en efficiënter beleid voeren. Dat doen we al op economisch en...

Lees meer
Provinciehuis.jpg

Bestuur

De provincie Groningen zoekt als het aan GroenLinks ligt vergaande samenwerking met andere organisaties (gemeenten, waterschappen, bedrijven...

Lees meer
Fazant

Dierenwelzijn

De schaalvergroting en intensivering van de landbouw is geen goede ontwikkeling. Er is te weinig aandacht voor mens, dier en natuur. GroenLinks wil meer...

Lees meer
investeren

Effectief investeren

Met dat geld gebeurt nu niets, terwijl we het geld hard nodig hebben. Een gedeelte van dat eigen geld kan ingezet worden om Groningen mooier en leefbaarder...

Lees meer
energie besparen

Energie besparen

GroenLinks wil dat het voor iedereen financieel haalbaar is, om zijn of haar woning te isoleren en om zelf duurzame energie op te wekken. De provincie heeft...

Lees meer
fiets

Fiets

Door de opkomst van de elektrische fiets kunnen fietsers steeds grotere afstanden afleggen en dat betekent extra vraag naar meer en langere snelfietspaden. ...

Lees meer
koeien

Geen megastallen

De schaalvergroting en intensivering van de landbouw wordt sterk gestimuleerd door het Europese landbouwbeleid. De schaalvergroting gaat in de provincie...

Lees meer
fruit

Gezond & lokaal voedsel

De provincie Groningen geeft wat GroenLinks betreft ruimte aan biologische landbouw. Door lokale streekmarkten te promoten, verstevigt GroenLinks ook de...

Lees meer
windmolen

Hernieuwbare economie

Hierdoor wordt er bespaard op grondstoffen en wordt de uitputting van de aarde tegengegaan. Deze gesloten kringloop van grondstoffen zal steeds ...

Lees meer
Economie.png

Kringloopeconomie

Nadat we eeuwenlang grondstoffen aan de natuur hebben onttrokken breekt nu de tijd aan dat we gaan nadenken over hergebruik van wat al hebben binnengehaald. De...

Lees meer
groninger museum

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur moeten voor iedereen in de Provincie Groningen toegankelijk zijn en blijven. Daarom wil GroenLinks op dit punt een actief provinciaal...

Lees meer
landschap

Landschap, natuur en water

De Groninger Landschappen zijn karakteristiek en aantrekkelijk met uitstekende mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Veel Groningers en toeristen genieten...

Lees meer